Byzantine Church in Velky Ruskov, Slovakia

 
008 - Nov. 2005